за Семечистачни машини

Наименование Каталожен Номер цена в евро без ДДС
Тампон за "Петкус" 070803 15,31 €
Пластмасов тампон за семечистачна машина ОВС 070804 1,53 €
Четка за ОВС 070801 5,71 €
Четка за "Петкус" 070802 7,14 €