части за СИЛООТВОДЕН ВАЛ - система за отвеждане на мощност на трактор Т40