Сеялки за чесън или лук, арпаджик, шафран и др. луковични или грудкови