резервни части за КИР 1,5 "Първи май" гр. Полски Тръмбеш - Косачка-раздробител роторна