Пружини за подбирач на сламопреси

Пружина N128 SKU: 270405
Пружина №36 SKU: 270362
Пружина N48 SKU: 270658
Пружина №32 SKU: 270657
Пружина №13 SKU: 270661