Добавка дизел 950 ml GRANIT 320320013

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ / Техническа химия / Добавка дизел 950 ml GRANIT 320320013
SKU: 103732
10,20 €
Price in euro excl. VAT

Добавка дизел 950 ml GRANIT 320320013

Improves the ignitability of diesel fuel and fuel oil. Cleans the diesel system and combustion chamber. Protects against wear and corrosion. Enables clean combustion even at sub-zero temperatures. Application: Add to the tank before refuelling and before the temperature drops. Add at approx. +5 to +8°C to ensure performance. 1 litre additive to 1000 litres diesel fuel and fuel oil.

Подобрява запалимостта на дизелово гориво или нафта/газьол. Почиства дизеловата система и горивната камера. Предпазва от износване и корозия. Позволява чисто горене дори при минусови температури. Приложение: Добавете в резервоара преди зареждане с гориво и преди температурата да падне. Добавете при температури приблизително между +5 до +8°C за осигуряване на най-добро представяне. 1 литър добавка към 1000 литра дизелово гориво или нафта/газьол.